SQL Server: Sử dụng OPENXML trong SQL Server

Ứng dụng XML trong SQL khá đa dạng, trong bài này chúng ta sẽ giải quyết tình huống như sau:
Bạn viết một ứng dụng trên .Net, trên 1 form nào đó của bạn người dùng sẽ nhập một số thông tin, những thông tin đó sẽ được lưu vào một một hoặc nhiều table trên SQL Server (ví dụ: form "Hóa đơn bán hàng" dữ liệu sẽ lưu vào table Invoice và InvoiceDetail), giả sử như bạn muốn chuyển tất cả dữ liệu người dùng đã nhập vào form thành một chuỗi XML và gửi nó đến server, sau đó SQL Server sẽ đọc, bóc tách xử lý và update dữ liệu từ chuỗi XML này vào các table tương ứng trong database.
Đồng thời bạn muốn gói gọn các hành động insert, update và delete vào một stored procedure duy nhất để dễ quản lý mà không muốn viết riêng từng thủ tục cho từng hành động một vừa mất thời gian lại phức tạp trong việc bảo trì code.
Chưa nói đến lợi hại của kỹ thuật này, trước hết chúng ta hãy giải quyết bài toán trên bằng cách sử dụng hàm OPENXML trong SQL Server.

Đọc thêm »

Một số lưu ý để cải thiện hiệu năng

Tinh chỉnh hiệu suất thực thi (Performance tuning) là một vấn đề khó và không có một quy tắc vàng nào cả. Tuy nhiên bạn có thể bước một bước dài một cách ngạc nhiên trong vấn đề này nếu theo một số nguyên tắc cơ bản trong bài này.
Về mặt lý thuyết, việc điều chỉnh hiệu năng được thực hiện bởi các DBA. Tuy nhiên họ sẽ không có đủ thời gian để rà soát lại tất cả mọi thay đổi của các procedure, do đó học một số kiến thức căn bản về điều chỉnh thực thi sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian cho việc phải làm việc lại với các mã nguồn.

Sau đây là danh sách 15 gợi ý cơ bản nhất mà bất kỳ một develope nào cũng cần phải thực hiện trong khóa học về điều chỉnh hiệu năng, thực hiện những điều này không đảm bảo hiệu năng sẽ được cải thiện một cách chắc chắn, nhưng ít ra nó cũng không làm cho hệ thống chậm đi.

Đọc thêm »