SQLite: Kiến thức cơ bản (Phần 1)

Mặc dù blog này chủ yếu viết về SQL Server, tuy nhiên trong công việc gần đây tôi có yêu cầu cần phải nghiên cứu một ít liên quan đến các HQTCSDL khác, tìm hiểu một ít về SQLite thấy có một số điều thú vị nên mở thêm một mục liên quan đến nó, sẽ tranh thủ viết một vài bài cho những ai quan tâm. Thực sự phải nói là SQLite cực kì đơn giản, dễ hiểu, đặc biệt cho những ai đã biết về một HQTCSDL nào đó nhự Access, SQL Server…

Trước hết, ta tìm hiểu:
SQLite là gì?
Theo trang sqlite.com, SQLite là một thư viện thực thi các chức năng của một database engine với đặc điểm giống như một phần mềm portable, không cần cài đặt, không cần cấu hình, không cần server, những điểm này rất khác so với việc sử dụng SQL Server hoặc Oracle, nhưng nó vẫn có transaction để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn trong quá trình thao tác dữ liệu. Có thể so sánh nó có một vài điểm giống với Access, nhưng nhìn chung vẫn có nhiều sự khác biệt.

SQLite được đánh giá là nhanh, tin cậy và đặc biệt là làm cho trở nên đơn giản nhất cho việc học và sử dụng nó. 

Đọc thêm »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s