SQLite cơ bản (phần 3): Xây dựng ứng dụng với C# và SQLite

Ở phần này cũng là phần cuối trong loạt bài về SQLite, tôi sẽ xây dựng một ứng dụng nhỏ nhằm demo việc sử dụng C# với SQLite. Chúng ta sẽ sử dụng thư viện System.Data.SQLite được cung cấp sẵn trên trang http://sqlite.org/download.html, bạn tìm đến mục Precompiled Binaries for .NET download về và cài đặt, chương trình sẽ tự động tích hợp vào phần Toolbox của Visual Studio. Tuy nhiên, ở đây sau khi cài đặt, bạn hãy tìm đến file System.Data.SQLite trong thư mục C:\Program Files\SQLite.NET\bin, copy file này vào thư mục project tạo bởi C#. Cách sử dụng thư viện này cực kỳ đơn giản nếu bạn đã làm quen với ADO.NET.

Đọc thêm »

SQLite: Kiến thức cơ bản (Phần 1)

Mặc dù blog này chủ yếu viết về SQL Server, tuy nhiên trong công việc gần đây tôi có yêu cầu cần phải nghiên cứu một ít liên quan đến các HQTCSDL khác, tìm hiểu một ít về SQLite thấy có một số điều thú vị nên mở thêm một mục liên quan đến nó, sẽ tranh thủ viết một vài bài cho những ai quan tâm. Thực sự phải nói là SQLite cực kì đơn giản, dễ hiểu, đặc biệt cho những ai đã biết về một HQTCSDL nào đó nhự Access, SQL Server…

Trước hết, ta tìm hiểu:
SQLite là gì?
Theo trang sqlite.com, SQLite là một thư viện thực thi các chức năng của một database engine với đặc điểm giống như một phần mềm portable, không cần cài đặt, không cần cấu hình, không cần server, những điểm này rất khác so với việc sử dụng SQL Server hoặc Oracle, nhưng nó vẫn có transaction để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn trong quá trình thao tác dữ liệu. Có thể so sánh nó có một vài điểm giống với Access, nhưng nhìn chung vẫn có nhiều sự khác biệt.

SQLite được đánh giá là nhanh, tin cậy và đặc biệt là làm cho trở nên đơn giản nhất cho việc học và sử dụng nó. 

Đọc thêm »

Running total (tạm dịch Tổng lũy kế theo chiều dọc)

Running total là kỹ thuật tính toán tổng lũy kế theo chiều dọc của một table, như minh họa sau:

Ứng dụng của Running total rất phổ biến, như tính toán tổng lũy kế doanh thu theo từng ngày, từng nhân viên, từng mặt hàng, tồn kho theo từng lần nhập xuất chi tiết theo hàng hóa và theo ngày, lũy kế tài khoản theo mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh….
Nhiều lập trình viên thực hiện tính running total đơn giản bằng cách lặp qua từng dòng và dùng câu lệnh update để tính giá trị, nhưng với số dòng rất lớn thì có thể ảnh hưởng đến hiệu suất thực thi.

Ở đây chúng ta sẽ dùng một câu lệnh update duy nhất để tính runining total cho toàn bảng.
Trước hết, hãy tạo và insert một số dòng vào bảng để test:

Đọc thêm »