BigData

Chu trình cải tiến liên tục: Plan-Do-Check-Act (PDCA) PDCA là chu trình cải tiến liên tục, một cách có hệ thống Chu trình này cũng được biết tới với những tên gọi “Bánh xe Deming,” “Chu trình Shewhart” và PDSA (Plan-Do-Study -Act) Hãy tưởng tượng rằng điểm số hài lòngRead More →

Vì sao doanh nghiệp nên áp dụng Sản xuất tinh gọn? Nếu doanh nghiệp đang cân nhắc áp dụng Sản xuất tinh gọn, hay một trong những khách hàng đưa ra yêu cầu doanh nghiệp áp dụng Sản xuất tinh gọn, có thể các nhà quản trị doanh nghiệp sẽRead More →

Hệ thống sản xuất theo nhu cầu (pull system) là một nguyên tắc của Sản xuất tinh gọn được tạo ra nhằm giảm thiểu lãng phí trong quá trình sản xuất. Một hệ thống như vậy đưa tới rất nhiều lợi ích như tối ưu hóa việc sử dụng cácRead More →

  Nguyên thủy có 7 loại lãng phí chính được xác định bởi Hệ Thống Sản Xuất Toyota (Toyota Production System). Tuy nhiên, danh sách này đã được điều chỉnh và mở rộng bởi những người thực hành lean manufacturing, nhìn chung bao gồm các mục sau: 1. Sản xuấtRead More →